• Brak produktów w koszyku.
  • Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego www.zomuszynski.pl

§1

 1. Niniejszy regulamin określa ogóle warunki sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.zomuszynski.pl przez Zakład Ogrodniczy Muszyński Sp. z o.o., ul. Bór I 21, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925645, Nip: 6381846664, Regon: 520149001, kapitał zakładowy 10000 złotych, mail: biuro@zomuszynski.pl, forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez:

– Konsumentów, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

– Przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące osobami prawnymi, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

§2 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż kwiatów i dodatków, w ilości, długości i odmianie wybranej przez Klienta, spośród propozycji prezentowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§3 Zawarcie umowy

 1. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia.
 2. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku Polskim
 4. Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Ponadto Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej naszego Sklepu Internetowego w sposób umożlwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

§4 Dostawa produktów

 1. Dostawa produktów możliwa jest na terenie całej Polski za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich, w tym do paczkomatów. Możliwy jest również odbiór osobisty w Naszej siedzibie, w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Nas wiadomości e-mail lub sms o zrealizowaniu zamówienia. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Wybór dostawy następuje w procesie składania zamówienia.
 2. Koszty dostawy:

– odbiór osobisty – bezpłatnie

– przesyłka kurierem InPost – 11,90 zł

– odbiór w paczkomacie – 9,90  zł

– dopłata dla płatności za pobraniem – 3 zł

Przy zamówieniach powyżej 150 zł dostawa gratis.

 1. Zastrzegamy sobie możliwość czasowego zawieszenia dostaw Produktów bądź ograniczenia wyboru sposobu dostawy, w szczególności z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. w przypadku skrajnie wysokich bądź skrajnie niskich temperatur powietrza).
 2. Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów, w przypadku wyboru dostawy do paczkomatu bądź odbioru osobistego sugerujemy odbiór produktu niezwłocznie po otrzymaniu stosownej wiadomości, co pozwoli Państwu na wydłużenie trwałości Produktu.
 3. Składając zamówienie Klient może określić w formularzu zamówienia oczekiwany dzień dostawy, wpisując konkretną datę w polu: „Oczekiwany dzień dostawy”. Z wyłączeniem poniedziałków i pierwszego dnia po dniach ustawowo wolnych od pracy. Wskazana data ma charakter orientacyjny a nie wiążący. Gwarantujemy wysyłkę towaru na dzień przed zadeklarowanym przez Państwa oczekiwanym dniem dostawy. Dostawa naszych Produktów w 98% ma miejsce następnego dnia, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za dostawę towaru przez zewnętrzne firmy kurierskie po zadeklarowanym oczekiwanym dniu dostawy.

§5 Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

Ceny podane w naszym sklepie internetowym dla poszczególnych produktów zawierają podatek VAT.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na własny koszt, w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Wzór pisma do odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

§7 Szkody powstałe podczas transportu

Jeżeli zamówione produkty zostaną Państwu dostarczone z uszkodzeniami, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności wyłącza praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

§8 Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości. Zobowiązani jesteśmy dostarczać produkty wolne od wad. Zgodnie z art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego ponosimy odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.
 2. Reklamacje można składać:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zomuszynski.pl
  – na piśmie na adres: Zakład Ogrodniczy Muszyński Sp. z o.o., ul. Bór I 21, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój.
 3. Procedura reklamacji, znajdująca zastosowanie w transakcjach z Konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem
   Reklamacje dotyczące świeżości Produktów kwiatowych (kwiatów, kwiatów w pudełku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji dotyczącej świeżości Produktów kwiatowych i zaproponować możliwe rozwiązania w terminie 3 dni. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
  2. Pozostałe reklamacje
   Pozostałe reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia realizacji dostawy. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. O ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy za pomocą kuriera InPost. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji i zaproponować możliwe rozwiązania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
 5. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej): uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.

§9 Warunki techniczne niezbędne do skorzystania ze sklepu internetowego

 1. W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz sklep internetowy działał w sposób prawidłowy. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres siedziby: Zakład Ogrodniczy Muszyński Sp. z o.o., ul. Bór I 21, 43 – 230 Goczałkowice – Zdrój. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 2. Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej): dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.